زمان نصب کاغذ دیواری

دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ساعت 19:59

چه زمانی برای اجرای پروژه کاغذ دیواری مناسب است و نصب کاغذ دیواری چقدر طول می کشد؟

 

اینکه آیا می توان نصب کاغذ دیواری را در فصل سرما یا گرما انجام داد سوالی است که در ذهن خریداران کاغذ دیواری وجود دارد. خوشبختانه نصب کاغذ دیواری آسان و سریع است و نیز به زمان خاصی محدود نمی شود. معمولا بعد از نصب کاغذ دیواری حباب هایی در زیر آن تشکیل می شود که از بین رفتن آن چند روز تا دو هفته طول می کشد. از بین رفتن حباب ها و چسبیدن کامل کاغذ دیواری به دیوار در تابستان و در هوای گرم زودتر اتفاق می افتد. اگر در فصل سرما پروژه نصب کاغذ دیواری را انجام می دهید، تقریبا دو هفته تا چسبیدن کاغذ دیواری به دیواری زمان لازم است.

 

سوال دیگری که مطرح است این است که نصب کاغذ دیواری چقدر طول می کشد. خوشبختانه در پروژه های دکوراسیون داخلی نصب کاغذدیواری ساده تر، تمییزتر و بسیار سریع تر از سایر قسمت ها است. به عنوان مثال نصب کاغذ دیواری برای یک خانه 70 متری (در سالن و همه اتاق ها) شش تا هفت ساعت طول می کشد. 

 

 نصب کاغذ دیواری آرکس